Guide for mail oppsett av iPhone og iPad

Guide for oppsett av iPad og iPhone mot UNIC Mail løsning.

Denne guiden bygger på IOS8, det er kun små forskjeller på IOS9 og IOS10.

Vi forutsetter at du er tilknyttet Internett når du setter opp enhenten.

Tips: Klikk på bildet for å få det større.

1. Velg “Mail, kontakter, kalendere” under innstillinger

Ny mail konto iPhone

2. Velg “Legg til konto”

Legg til konto iPhone

3. Velg Microsoft Exchange (ref. eksemplet under)

Velg Exchange iPhone

I dette bildet skal du legge inn informasjonen for automatisk konfigurering av mail kontoen.

Kontoinformasjon iPhone

Legg inn følgende informasjon:

4. E-post:         Legg inn ditt påloggingsnavn + @unicasp.no (fast serveradresse)

I eksemplet under er påloggingsnavnet “uni”, Ditt påloggingsnavn kan f.eks. være de tre første bokstavene i fornavn+de tre første i etternavnet (det kan også være annerledes, kontakt UNIC HelpDesk hvis du ikke kjenner ditt påloggingsnavn).

Det er viktig at du legger inn den faste serveradressen @unicasp.no (denne må ikke forveksles med domenet i din e-post adresse).

5. Passord:      Legg inn ditt passord

Beskrivelse: Her kan du legge inn en beskrivelse for kontoen, f.eks. UNIC Mail (valgfritt)

Etter at du har lagt inn informasjonen under pkt. 4 og 5, kan du trykke på blå knapp “Neste”

Du skal nå få opp en bekreftelse på at kontoinformasjonen er godtatt (bildet under), hvis ikke dette bildet kommer opp må du gå tilbake og legge inn kontoinformasjon på nytt.

Verifiser konto iPhone

Du får nå muligheten til å fjerne elementer du ikke ønsker å synkronisere, alle er satt på som standard.

Konto klar iPhone

6. Trykk på blå knapp “arkiver” for å gå videre

Du kommer nå tilbake til konto oversikten og du kan se at kontoen med navn “Exchange” er opprettet.

Du kan nå starte mailen på vanlig måte og om du er koblet til Internett vil du få synkronisert mailen.

Husk at du kan trykke på kontoen for å endre endre standardinstillinger f.eks. hvor mange dager bakover du ønsker å synkronisere.