UNIC ASP – Lokale Skytjenester

Hva skjer om du mister tilgangen til dine driftskritiske systemer, slik som ordre, faktura og regnskap?

Selv om man ikke behandler sensitive data og ikke er så redd for innsyn, vil det for de fleste være uholdbart om man mistet tilgangen til sine systemer. Når man legger ut sine data til leverandører som benytter datasenter lokalisert i utlandet, har man ingen kontroll på hvilke regimer og styresett man er underlagt.

Ved eventuelle politiske uroligheter kan man risikere at datatilgangen blir kuttet over kortere, eller lengre tid. Selv om man benytter store seriøse aktører, har man lite å stille opp med om noe uforutsett skjer.

Ved å benytte UNIC får man de samme tjenestene levert fra et lokalt datasenter i Norge (Grenland Næringspark i Skien), alle data blir lagret og sikret lokalt. Man har personer å forholde seg til lokalt, ansvarsforholdene er klare, man vet hvor data og systemer blir behandlet.

Når man setter ut IT-driften til UNIC får man tilgang til en lokal HelpDesk som har god kjennskap til dine systemer. UNIC vil operere som din egen IT avdeling og bistå i teknisk kommunikasjon med leverandører av fagsystemer, slik som økonomisystem, journalsystem o.l. Bedriften og alle medarbeidere vil alltid ha et kontaktpunkt med kompetanse hvor de kan henvende seg, enten det er snakk om driftsproblemer, eller implementeringsprosjekter. Dette vil frigjøre interne ressurser og bidra til økt innovasjon og utnyttelse av interne systemer.

UNIC har sertifiserte konsulenter som kan bistå når det er behov for support på lokalt installert utstyr, slik som PCer, skrivere, nettverkskomponenter m.m.

ASP står for "Application Service Provider" og betyr leveranse av programvare som en tjeneste. Da slipper man programvare på lokal PC, eller server; all programvare blir kjørt fra UNICs datasenter via Internett (Skyen).

Uansett hvor man befinner seg i verden, vil man ha sikker, kryptert tilgang til egne programmer og data via Internett.

UNIC Nettverk AS har spesialisert seg på ASP-leveranser til små og mellomstore bedrifter.

Det spiller ingen rolle om det er 1 bruker, eller 50 brukere. Det belastes en fast månedspris pr. bruker som inkluderer tilgang til den programvaren man har behov for. UNIC tar seg av nødvendig drift, slik som backup, sikkerhet, HelpDesk m.m

UNIC ASP kan tilby løsninger som inkluderer de programmene du benytter i dag. Vi er fleksible og kan utføre individuelle tilpasninger, slik at man slipper å ”sitte igjen” med programvare lokalt.

Når IT driften settes bort, oppnår man umiddelbare stordriftsfordeler og får tilgang til løsninger som øker tilgjengeligheten og produktiviteten betraktelig.

Citrix Xenapp

UNIC ASP benytter Citrix som leveringsplattform. Citrix Xenapp gjør det mulig å kjøre dine egne programmer fra hvilken som helst enhet, fra hvor som helst i verden

Les mer...